PRODUKTER

Kuldex a.s.

TRYG HANDEL SIDEN 2009

TLF: 0047 472 56 989

* KJØLEROM


   - Modulrom  inntil 400x400 cm


  -  Kjølerom av Industripaneler.


* FRYSEROM


   - Modulrom inntil 400x400 cm


   - Fryserom av industripaneler


* FRUKT- OG GRØNTROM


    - Med glassdører


    - Uten glassdører


* KJØLE AGGREGATER


   - Kompakt veggaggregat


  -  Kompakt tak-aggregat


   - Split-aggregater


*  PVC gardiner